کاربرد واقعیت مجازی

کاربرد واقعیت مجازی در جهان واقعی! واقعیت مجازی یا Virtual Reality از تلاش بشر برای برداشتن مرز های بین فضای واقعی و فضای مجازی حکایت می کند. در واقع افرادی که در این زمینه مشغول به کارند ؛ در پی آن هستند که یک تعاملی بین زندگی واقعی انسان و دنیای مجازی برقرار کنند و...

ادامه مطلب